CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

  • Thông tin tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại được chúng tôi thu thập để giao hàng
  • Các thông tin trên có thể được sử dụng để thu thập ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

2. Phạm vi sử dụng thông tin

  • Những thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào
  • Quý khách hàng có quyền yêu cầu xóa bỏ mọi thông tin lưu trữ trên website
  • Chúng tôi luôn tuân thủ quy định về bảo mật thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin

  • Thông tin sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu xóa bỏ
  • Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu xóa thông tin về địa chỉ email: conbaotinhyeu247@gmail.com

4. Cam kết bảo mật thông tin

  • Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm bảo đảm quyền riêng tư của khách hàng
  • Việc bảo vệ danh tính cũng như những thông tin của khách hàng được đặt lên hàng đầu.